Bytové domy


Získajte odborníka pri realizácii výstavby a rekonštrukcie bytových domov. Dokážeme to tvrdiť hlavne vďaka spojeniu stavebnej a realitnej činnosti a to zo skúseností, ktoré sme nabrali od roku 2012. Máme za sebou spoluprácu a realizácie nájomných bytov pre jednotlivé obce, ktoré boli spolu financované so Štátnym fondom rozvoja bývania, čo zabezpečuje pre skúsených ľudí vizitku skúsenosti a profesionality. Naša firma neposkytuje len stavebné činnosti, ale aj poradenstvo a spoluprácu v projektovaní, inžinieringu, nastavení podľa trhových podmienok a možnostiach financovania pre konečných zákazníkov.

20

zrealizovaných
bytových domov

Realizácie

1. Grob Vlado